เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ชีววิทยา​ เพื่อ​ สอวน.​

567

14549

0

ข้อมูล

notextrap

notextrap

ชุดที่​ 1
1.เซลล์โครงสร้างและหน้าที่
2.การหายใจระดับเซลล์
3.การแบ่งเซลล์
4.การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

หมายเหตุ:เนื่องจากเป็นแบบเร่งด่วนเนื้อหาจึงไม่ละเอียดเเนะนำสำหรับคนที่รู้เรื่องแล้วมาดูภาพรวมครัว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News