เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

52

649

0

ข้อมูล

sxdp

sxdp

× ไม่ใช้เชิงพาณิชย์ค่า ×
Instagram @stpdstudy

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้