เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วันสำคัญทางโลก💢💢

3

69

2

ข้อมูล

Nattamon_cheer💓

Nattamon_cheer💓

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ตัวหนังสือสีเขัยวกับสีเหลืงอ่านว่าอะไรหรอคะ

Nattamon_cheer💓
Author

-วันถวายเพลิงพระสรีระพุทธศาสนิกชนพร้อมทุกอย่างเสด็จดับขันปรินิพานทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นอนิจัง
-ได้พบว่ามีกรรมลึกซึ่งจึงท้อไม่คิดจะเผยธรรมออกไป

แชร์โน้ตนี้