เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป mind map กรดเบส

68

1466

0

ข้อมูล

MayPCY ;

MayPCY ;

เป็นงานที่ทำส่งอาจารย์เน้อ อาจจะไม่ครบทุกเรื่อง เพราะเขียนไม่พอ ;_;

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News