เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทบทวนม.1

540

4618

2

ข้อมูล

Kru_yANIN

Kru_yANIN

ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม
.. เป็นเรื่องที่ใช้ได้ตลอด
.. พยายามสรุปให้สั้นและเข้าใจที่สุด
.. ผิดพลาดหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้ทันที

ความคิดเห็น

pukki_study
pukki_study

ชอบมากค่าาา ขอบคุณนะค่ะ มีประโยชน์มากเลย

เหม็นเขียว

เยี่ยมยอดกระเทียมดอง อีก2วันสอบ ทำได้แน่นอลค่าา

News