เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สาร สมบัติสาร และประเภทของสาร

11

130

0

ข้อมูล

dinosaur

dinosaur

แก้รูปใหม่ เป็นรูปแสกน ชัดขึ้นแน่นอนค่าา 😊🤗

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้