มัธยมปลาย
dinosaur

dinosaur

จังหวัด
ชลบุรี
#𝐝𝐞𝐤𝟔𝟒 • sᴄɪ﹣ᴍᴀᴛʜ
- 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒈𝒓𝒂𝒎 : 𝒅𝒔𝒂𝒕𝒖𝒅𝒚 -

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
1050

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0