เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแปรผัน😘

48

974

1

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

การแปรผันตรง การแปรผกผัน การเเปรผันเกี่ยวเนื่อง😇

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้