เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

งานและพลังงาน ม.3

46

912

0

ข้อมูล

🥑Study_kumamay✨

🥑Study_kumamay✨

วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน ( งาน กำลัง พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน ) ม.3

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้