เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

If clause ประโยคเงื่อนไข

71

690

0

ข้อมูล

nk.dek63

nk.dek63

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้