เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

50

567

0

ข้อมูล

III.XI

III.XI

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน‍⚕️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้