เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การบอกเวลา ในภาษาจีน

260

1831

2

ข้อมูล

Grabchinese

Grabchinese

การบอกเวลา เป็น ชม นาที และช่วงเวลาต่างๆของวัน

ความคิดเห็น

Cha_ky.jang
Cha_ky.jang

รอติดตามอยู่น้า

Cha_ky.jang
Cha_ky.jang

รอติดตามอยู่น้า

News