เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การบอกเวลา ในภาษาจีน

142

904

0

ข้อมูล

Grabchinese

Grabchinese

การบอกเวลา เป็น ชม นาที และช่วงเวลาต่างๆของวัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้