เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT] GAT ENG (สนทนา)

1313

6193

1

ข้อมูล

Traimtidtong

Traimtidtong

ตัวอย่างประโยคที่มักพบใน GAT ENG
Part Expressions (Short Dialogue)

ความคิดเห็น

Rabity

ขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ

แชร์โน้ตนี้