เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT60] สรุปคณิตศาสตร์ (1)

745

6439

2

ข้อมูล

littlespace.60

littlespace.60

เซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย

ความคิดเห็น

연아

น่ารักมากเลยย

แชร์โน้ตนี้