เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป: จำนวนจริง (แถมเทคนิค)

438

4553

2

ข้อมูล

L-MathNote

L-MathNote

สรุปเรื่องจำนวนจริง (แก้สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์)

ความคิดเห็น

PCN
PCN

อ่านแล้วเข้าใจเยอะเลยยย ขอบคุนค้าบ

แชร์โน้ตนี้