เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิต ม.3 | พื้นที่ผิว&ปริมาตร

89

975

0

ข้อมูล

Byun Jaz

Byun Jaz

สูตรของรูปทรงกระบอกอาจจะมองไม่ชัดนะคะ เลยสรุปสูตรทั้งหมดไว้ให้ในตอนหลังแล้วค่ะ :)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้