Byun Jaz

Byun Jaz

วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ม.6 🌙 #dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
17
จำนวนไลค์
703

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

ไทยม.5 | มัทนะพาธา🥀 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

ไทยม.5 | มัทนะพ...

Byun Jaz
18
0
คณิตเพิ่มม.5 | วงกลม1หน่วย🔍 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

คณิตเพิ่มม.5 | ...

Byun Jaz
16
0
เคมีม.5 | สมดุลเคมี💊 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมีม.5 | สมดุล...

Byun Jaz
8
0
เคมีม.5 | กรด-เบส💉 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมีม.5 | กรด-เบส💉

Byun Jaz
9
0
ชีวะม.5 | การสืบพันธ์ุพืชดอก🌺 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ชีวะม.5 | การสื...

Byun Jaz
37
0