เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไวยากรณ์เกา'ดูเหมือนว่า(จะ)'

10

215

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้