เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

GRAMMARเรื่องNoun

41

402

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

ขอบคุณหนังสือ 'Short Note GRAMMAR เตรียมพร้อมก่อนสอบ' นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้