เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

CABOHYDRATE (ประเภท)

5

242

0

ข้อมูล

ppang_

ppang_

วิทยาศาสตร์ ม.2
เรื่อง ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้