เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กริยาช่วย&โครงสร้างPerfectT

58

744

0

ข้อมูล

Byun Jaz

Byun Jaz

รวมกริยาช่วยทั้งหมดในภาษาอังกฤษ
และโครงสร้าง
Present Perfect Tense นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้