เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กริยาช่วย&โครงสร้างPerfectT

58

781

0

ข้อมูล

Channnxn ♡

Channnxn ♡

รวมกริยาช่วยทั้งหมดในภาษาอังกฤษ
และโครงสร้าง
Present Perfect Tense นะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้