เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

มวล แรง และการเคลื่อนที่

185

2322

0

ข้อมูล

MD.

MD.

เป็นเรื่อง มวล แรง และการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่ได้เรียนในตอน ม.4 เป็นการสรุปสั้นๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News