เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พืิ้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

198

2983

5

ข้อมูล

สวย.

สวย.

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ไม่เข้าใจน่ะค่ะ
ช่วยหน่อย

สวย.
Author

ฐานคือด้านที่เหมือนกันสองด้าน
จากรูปสามารถหาปริมาตรได้โดยการแบ่งความยาวฐานคะ

สวย.
Author

6เศษ1ส่วน2ให้เปลี่ยนเป็น6.5เพื่อให้ง่ายแก่การหาค่า

สวย.
Author

ตามนี้วิธีคิด

แชร์โน้ตนี้