มัธยมปลาย
สวย.

สวย.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
989

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

Physics แรงและการเคลื่อนที่(1) ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Physics แรงและก...

สวย.
92
2
ระบบย่อยอาหาร ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร

สวย.
23
1
สงครามโลกครั้งที่1 ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งท...

สวย.
58
0
พืิ้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พืิ้นที่ผิวและป...

สวย.
204
5
ระบบสมการเชิงเส้นม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ระบบสมการเชิงเส...

สวย.
214
0