เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สุขศึกษา : ยาเสพติด+แผล M.1

17

633

0

ข้อมูล

pavarimin

pavarimin

วิชา 》สุขศึกษา
ระดับชั้น 》มัธยมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหา
vvv
•ประเภท
•สิ่งที่ส่งผล
•สาเหตุ
•แหล่งที่มา
•ลักษณะคนติด
•การป้องกัน
•โรคที่เกิด
•แผล

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้