เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

บาลี-สันสกฤต

37

812

0

ข้อมูล

viprmt

viprmt

หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต สำคัญมากเพราะต้องใช้เวลาดูคำสมาสสนธิ ตั้งใจอ่านน้าสู้ๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้