เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแปลงทางเรขาคณิต

137

2292

4

ข้อมูล

-SUMMARYBYNUSZSZ-

-SUMMARYBYNUSZSZ-

สรุปสั้นที่ซู้ดดดดดด
ผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยน้าค้า :)

ความคิดเห็น

- aeeıı -

thanks

ผู้เยี่ยมชม

Thx ka

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ

แชร์โน้ตนี้