เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปการแปลงทางเรขาคณิต ม.2🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♀️

252

2769

0

ข้อมูล

kys

kys

มัธยมต้น 2

การแปลงทางเรขาคณิต
แบ่งเป็น
-การเลื่อนขนาน
-การสะท้อน
-การหมุน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News