เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หน้าที่ของ 在 ( zai )

28

234

0

ข้อมูล

Grabchinese

Grabchinese

ไวยากรณ์ เกี่ยวกับหน้าที่ของ zai ในภาษาจีน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้