เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ไทย]

24

907

0

ข้อมูล

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

เนื้อหา
-นารายณ์ปราบนนทก
-โคลงเห่ชมเครื่องคาวหวาน
-นิราศภูเขาทอง
-โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ ร.5
-โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้