เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานศักย์-พลังงานจลน์ ม.1

28

170

1

ข้อมูล

Ukuklovetc

Ukuklovetc

เรื่องพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ของชั้น ม.1 นะคะ ในการสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งค่ะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้