เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบปลายภาค] พอลิเมอร์ ม.6

466

12665

0

ข้อมูล

@NoteBaleewul

@NoteBaleewul

มัธยมปลาย 3

สรุปเคมีปลายภาค ม.6
ผิดพลาดอย่างไรขอโทษด้วยน้าาา
IG Studygram 👉🏻 notestudybs 👈🏻
*ตรง โคพอลิเมอร์ และปฏิกิริยาแบบควบแน่น ต้องบวกน้ำนะคะ ลืมเติมห้อย2 ค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News