เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.4

18

969

0

ข้อมูล

gue_nyang

gue_nyang

มัธยมปลาย All

รายละเอียด แรงและการเลื่อนที่ของนิวตัน
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News