มัธยมปลาย
Babeebelle

Babeebelle

Hi everybody🤪
Welcome to my page🚀
Thx. For reading and 💓 na
I’m #dek62 :)

โน้ต

จำนวนโน๊ต
21
จำนวนไลค์
3278

Q&A

จำนวนคำตอบ
25
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4

สมุดโน้ตสาธารณะs

Idioms Gat2 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาอังกฤษ

Idioms Gat2

Babeebelle
105
0
[LIHITLAB]ปวศ.สมัยกลาง-ใหม่ ปก
 • มัธยมปลาย
 • สังคมศึกษา

[LIHITLAB]ปวศ.ส...

Babeebelle
51
0
[LIHITLAB]สรุปอาณาจักร ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

[LIHITLAB]สรุปอ...

Babeebelle
688
3
[LIHITLAB]ไฟฟ้าแม่เหล็ก ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

[LIHITLAB]ไฟฟ้า...

Babeebelle
62
0
Cell transportation ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Cell transporta...

Babeebelle
33
0