เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

🧬 Genetics

31

412

0

ข้อมูล

KirihiraNyx

KirihiraNyx

เกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึงโครโมโซม ยีน การตรวจ 🧐

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News