เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ม.4

81

818

0

ข้อมูล

秋

มัธยมปลาย All

ลำเลียงสารผ่านเซลล์ ผิดพลาดตรงไหนแจ้งได้เลยนะคั้บ 🙏🏻
1.แบบผ่านcell membrane
1.1 passive transport
1.2 active transport
2.แบบไม่ผ่านcell membrane
2.1 endocytosis
2.2 exocytosis

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News