เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมี<อะตอมเเละสมบัติของธาตุ>🔵🟣 M.4

195

2997

0

ข้อมูล

WEERAV​𓂃⋆。☁️◟✦💙

WEERAV​𓂃⋆。☁️◟✦💙

มัธยมปลาย 1

-เเบบจำลองอะตอม
-การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News