เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] กรดเบส ม.6

32

312

0

ข้อมูล

pntchayaa

pntchayaa

มัธยมปลาย 3

อันนี้เราสรุปทฤษฎีแต่ละคนนะงับน้า (หลักสูตรของเราเรียนม.6แงง ช้าสุดเนย งงมากเลย)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News