เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความเท่ากันทุกประการ ม.2

7

141

0

ข้อมูล

𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝_𝚂𝚊𝚗 ‘ , -

𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝_𝚂𝚊𝚗 ‘ , -

มัธยมต้น All

เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเราขาคณิตครับ เน้นความเท่ากันทุกประการของ △ เป็นหลัก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News