เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] พันธุศาสตร์ | พันธุกรรม ม.3

114

851

0

ข้อมูล

IG : stxdynxr.xr

IG : stxdynxr.xr

มัธยมต้น 3

องค์ประกอบของสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โรคทางพันธุกรรม พงศาวลี ความแปรพันทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News