เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] พันธุศาสตร์ ม.3

255

1762

0

ข้อมูล

ปุปุ🧤𓂃

ปุปุ🧤𓂃

มัธยมต้น 3

ไม่ได้ละเอียดมากนักนะคะ y——y | ขอให้สอบผ่านค่า :P

อันนี้การลงสรุปครั้งแรกของเค้าเลย🍋💖

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News