เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค]อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3

70

674

0

ข้อมูล

Pondacu69

Pondacu69

มัธยมต้น 3

วิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์และประโยคภาษาของอสมการ และ วิธีการเขียนกราฟแสดงคำตอบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News