มัธยมต้น
Pondacu69

Pondacu69

จังหวัด
อุบลราชธานี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
111

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การปฎิรูป สมัยรัตนโกสิน รัชกาลที่ 4,5,6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

การปฎิรูป สมัยร...

Pondacu69
0
0
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

การอ่านออกเสียง...

Pondacu69
32
0
[สอบกลางภาค]อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[สอบกลางภาค]อสม...

Pondacu69
70
0
ระเบียบบริหารราชกาลแผ่นดิน สมัยรัตนโกสินตอนต้น ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ระเบียบบริหารรา...

Pondacu69
9
0