เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.4

130

954

0

ข้อมูล

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒

มัธยมปลาย 1

ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยน้า หวังว่าจะเป็นโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ🙌🏻
- เนื้อหาอิงจากที่รร.เค้าสอนนะคะ *เค้าไม่ได้เรียนหลักการของเพาลีกับฮุนด์นะคับเลยจะไม่มีเนื้อหาส่วนนี้
* เพิ่มเติม กรณีที่ธาตุหมู่1-8(หมู่A)มีประจุบวก คือสูญเสียพลง.ให้ตัด subshell ที่พลง.สูงที่สุดออก (เลขมากสุด) ex. 1s 2s 2p 3s (ตัด3s)
ถ้ามีประจุลบ คือปล่อยพลง.ให้เพิ่มจำนวน e ไปใน subshell ที่มันยังไม่เต็ม คือยังสามารถรับ e ได้อีก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News