มัธยมปลาย
𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒

เพศ
หญิง
จังหวัด
พิษณุโลก
เนื้อหาทั้งหมดคือเนื้อหาที่รร.เราสอนนะคะ อาจจะไม่ตรงกับรร.อื่นๆบางส่วนนะคะ แล้วก็อาจจะมีตกหล่นบ้างขออภัยด้วยน้า🙌🏻

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
881

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเคลื่อนที่แนวตรง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แน...

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒
128
0
บทนำฟิสิกส์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

บทนำฟิสิกส์ ม.4

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒
162
0
การจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

การจัดเรียงอิเล...

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒
130
0
อนุภาคมูลฐาน & สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

อนุภาคมูลฐาน & ...

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒
107
0
แบบจำลองอะตอม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

แบบจำลองอะตอม ม.4

𝙹𝚎𝚕𝚕𝟶𝚒𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚍 ⟡ 𓈒
354
7