เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมี ม.4

1002

17716

0

ข้อมูล

Bowww🌈🌻

Bowww🌈🌻

มัธยมปลาย 1

เคมี ม.4 เทอม1
แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News