เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเคมีอินทรีย์ในอุตสาหกรรม

81

659

0

ข้อมูล

มาลี

มาลี

สรุปเคมีอินทรีย์ ในอุตสาหกรรม | Midterm-Final (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
เป็นสรุปของมาลีที่ได้จากการเรียนในคลาส หากผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนอย่างไร มาลีขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ🥺🙏🏻
หลัวว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เรียนวิชานี้ไม่มากก็น้อยนะคะ สู้ๆค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News