เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบประสาท ม.5

16

443

0

ข้อมูล

lazy bacon 🥓😴

lazy bacon 🥓😴

มัธยมปลาย 2

สรุปมาจากคลิป YouTube ช่อง lazybio channel
Ep.1
https://youtu.be/N1I930Vj5KI
Ep.2
https://youtu.be/Apz00ehbZ60

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News