เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เทคนิคการสอบ

66

600

0

ข้อมูล

ᴀɴʏᴏH.ᴀɴYᴀ_sTD

ᴀɴʏᴏH.ᴀɴYᴀ_sTD

มัธยมต้น All

เค้าได้รวบรวมเทคนิคการสอบดีๆจากเพื่อนๆในห้องมา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News