เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การสะท้อนของแสง

81

877

0

ข้อมูล

sibSi

sibSi

มัธยมต้น 3

การสะท้อนของแสง, การสะท้อนของผิวกระจกโค้ง, กระจกเงาเว้า, กระจกเงานูน, การหักเหของแสง, การสะท้อนกลับหมดของแสง, มุมวิกฤติ, การกระจายของแสง, เลนส์นูน, เลนส์เว้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News